שלום עליכם 30

תל אביב

ביצוע פרויקט חיזוק, הרחבה ותוספות בניה (תמ"א 38/1)
ברובע לב העיר-אזור ההכרזה.
הוספת שתי קומות + קומה בנסיגה.
התקבל היתר בתנאים לפרויקט.

קומות 7 | דירות 17
סטטוס התקבל היתר בנייה
סוג פרויקט תמ"א 38/2
אדריכל 
צפי תחילת בניה 
צפי אכלוס 

גלריה

מפת הפרוייקט

צור קשר

PEOPLE IS
WHAT MAKES
YOUR HOUSE
A HOME