איסרליש 10

תל אביב

במרחק הליכה מעזריאלי, שרונה מרקט וצירי תחבורה מרכזיים. בצנטרום של תל אביב יבוצע פרויקט הריסה ובנייה מחדש.  הבניין הקיים בן 2.5 קומות יהרס ובמקומו יבנה בניין חדש בן 6.5 קומות מעל מרתפי חניה. 

קומות 6.5
סטטוס בתכנון
סוג פרויקט הריסה ובניה
אדריכל אדר סקר

מפת הפרוייקט

צור קשר

PEOPLE IS
WHAT MAKES
YOUR HOUSE
A HOME