ממליצים

איליה קוניוק מנהל פרויקט תשתיות עפר ופיתוח בסיס נחשונים

יחיאל שטרן, רעננה

אהרון סידס, יצחק צמח, עופרה פרל בעלי הבית רח' נחלת בנימין 33 ב'

גלריית
מכתבי המלצה

בונים
ומעדכנים

הצטרפו לקהילת בן שלום והיו
הראשונים לקבל מידע, פרי סיילס ועוד…

* תנאים מיוחדים לחברי הקהילה